Demotikos AB
Regeringsgatan 76
111 39 Stockholm
Org-nummer: 556263-1274